Fansite strony z przygodami papryczki Habanero.
Autor, Shigatake, zamieszczał na swojej stronie moje skanlacje w języku polskim jego komiksów.

Komiksy z Habanero