Projekt logo dla e-magazynu Kakusei Wave, który planował zmianę nazwę na Asia+ i ukazywanie się w formie drukowanej. Magazyn miał się ukazać w połowie 2013 roku, jednak ze względu na pojawienie się w tym samym roku polskiego stowarzyszenia o charakterze politycznym o nazwie Europa+ zmienił nazwę. Ostatecznie magazyn nazywa się AsiaOnWave . Magazyn miał się skupiać na Azji, zarówno historii jak i kulturze.
Kilka propozycji logo dla magazynu i do i na różne poddziały w magazynie poświęcone różnym krajom i kulturom.

Klient

Kakusei Wave